Current Size: 100%

1 2 3 4 5

Informacja o koronawirusie

MISJA NASZEGO DOMU

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Misją Domu Pomocy Społecznej w Tonowie jest zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym, którzy ze względu na stan zdrowia, nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim dotychczasowym środowisku.

Terapia

Terapia Zajeciowa
Terapia zajęciowa celowo aranżuje zajęcia wytwórcze przy użyciu podstawowych narzędzi i materiałów w celu poprawy sprawności, kształtując poczucie własnej wartości. Nie zawsze jednak musi powstać produkt, ważny jest proces aktywizacji. Zaletą terapii jest to że, prace można wykonywać przez dłuższy czas bez zmęczenia fizycznego i psychicznego. Działania terapeutyczne, określane indywidualnie powodują zmianę myślenia i zwrócenie uwagi na sprawy nie związane z chorobą. W poczuciu swobody, nieskrępowanego kontaktu, odbywają się zajęcia otwarte i grupowe. Praca terapeutów ułatwia i przywraca mieszkańcom zdolność nawiązywania kontaktów i współżycia z drugimi oraz dostosowania się do środowiska, w którym żyją.

Facebook

Facebook DPS w Tonowie
Funkcjonowanie Domu określają indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Zespół terapeutyczno opiekuńczy wspólnie z Mieszkańcami opracowuje i realizuje indywidualne plany wsparcia. Na życie i funkcjonowanie Domu ma wpływ Samorząd Mieszkańców oraz Społeczność Terapeutyczna Domu. Realizację indywidualnych planów wsparcia koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Stąd wypływają gwarancje poczucia bezpieczeństwa i podmiotowego traktowania Mieszkańców. Szczególnie dużo uwagi personel Domu przywiązuje do podtrzymania więzi i kontaktów rodzinnych pomiędzy Mieszkańcami i ich rodzinami. Nasz Dom bowiem to Dom, w którym dobrze i bezpiecznie żyje się jego Mieszkańcom.

Rehabilitacja

Rehabilitacja
Zdrowie fizyczne i stan psychiczny człowieka są ze sobą ściśle powiązane. Aktywność fizyczna ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka i jest wyznacznikiem jakości życia Mieszkańców. Ruch jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka, wynika z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Rehabilitacja poprawia stan zdrowia i samopoczucie, dlatego jest stałym elementem wsparcia w planie dnia Mieszkańców naszego Domu. Prowadzona jest pod fachowym okiem fizjoterapeutów  oferujących szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych. Działania te prowadzą do wszechstronnej aktywizacji mieszkańców, zmniejszając dolegliwości somatyczne, a co za tym idzie poprawiają stan psychiczny mieszkańca.