Terapia

     Podstawową  formą aktywizacji mieszkańców naszego Domu, a zarazem sposobem aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego jest terapia zajęciowa. Ma ona charakter zajęć fizycznych i umysłowych, zapewniająca jednocześnie możliwość leczenia poprzez pracę ,rozwój osobowości i poszerzenie zakresu posiadanych już umiejętności. Terapia zajęciowa podnosi aktywność mieszkańca poprzez różne formy zajęć, które mają na celu przełamanie biernej postawy wobec choroby i samego siebie.

    Terapia zajęciowa opiera się  na umiejętnościach juz posiadanych lub nauce nowych dostosowanych do możliwości uczestnika. Zajęcia te dają każdemu mieszkańcowi szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie określonej jego zewnętrznymi i wewnętrznymi  predyspozycjami. Świadomość, o swojej  zdolności, przydatności, zrobienia czegoś pożytecznego i interesującego, wpływa pozytywnie na samoocenę i wyzwala u naszych mieszkańców poczucie bycia potrzebnym . Odpowiednio dobrana praca  i charakter wykonywanych czynności wpływa uspakajająco, mobilizująco i usprawniająco na  mieszkańca. Prowadząc zajęcia, terapeuci  oddziaływają  swoją postawą i postępowaniem na mieszkańca stwarzając bezpieczne, swobodne i przyjazne środowisko terapeutyczne, atmosferę pełną życzliwości i wyrozumiałości. Pracownie terapii są ogólnodostępne dla mieszkańców, pozbawione barier architektonicznych, dzięki temu nie tworzą podziału na lepszych i gorszych. Mieszkańcy mają także możliwość bycia biernym obserwatorem zajęć nie wykazującym chęci uczestniczenia do podjęcia jakichkolwiek działań. Przywiązujemy dużą wagę do eksponowania prac powstałych w trakcie zajęć, gdyż ma to istotne znaczenie terapeutyczne i nadaje sens wykonywanej pracy.

Na terenie placówki znajdują się dwie barwne pracownie terapeutyczne w których zajęcia  odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w systemie dwuzmianowym, od godz.7.00 do 21.00.

Nasi mieszkańcy mają możliwość korzystania z wielu metod terapii zajęciowej:

Ergoterapia - właściwa terapia zajęciowa, drobne prace stolarskie, haftowanie, szydełkowanie, prace w przydomowym ogrodzie, pomoc w pracach gospodarczo-             porządkowych oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne.

Arteterapii -  terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę, rysunek, malowanie, papieroplastyka, tworzenie obrazów różnymi technikami, zdobnictwo i dekoratorstwo,   tworzenie kompozycji kwiatowych, dekoracji okolicznościowych i świątecznych.

Muzykoterapii - narzędziem pracy jest muzyka, śpiewanie znanych i lubianych piosenek oraz nauka nowych. Umożliwia ona wpływ na nasze samopoczucie i nastrój       oraz pozwala na redukcję a nawet całkowite uwolnienie się od napięcia psychicznego.

Teatroterapii - wykorzystanie elementów teatru i psychodramy, tworzenie przedstawień tematycznych. 

Silwoterapii - spacery ,ogniska ,zabawy na świeżym powietrzu.

Biblioterapii - praca z książką, wieczory poezji, spotkania literackie

Socjoterapii - zabawoterapia, zajęcia rekreacyjne, zabawy okolicznościowe

Każdy uczestnik zajęć ma również możliwość realizacji prac własnej twórczości. Ponadto, pracownie terapii wyposażone są w komputery, aktywnie wykorzystywane przez uczestników terapii, a także funkcjonuje kącik internetowy, który jest naszym ”małym oknem na świat”.

Terapeuci zajęciowi wchodzą w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, uczestniczą w całym procesie opieki nad mieszkańcem i w ustalaniu wspólnie z zespołem terapeutycznym harmonogramu terapii poszczególnych mieszkańców. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie, a miła i sympatyczna atmosfera która panuje w naszych pracowniach umili spędzony tam  czas.