Dom jak każdy

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Misją DPS w Tonowie jest zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym, które ze względu na stan zdrowia, nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim dotychczasowym środowisku.

        Dom Pomocy Społecznej w Tonowie  znajduje się w gminie Janowiec Wlkp., w powiecie żnińskim,  województwo kujawsko - pomorkie. Położony jest 16 km od Żnina, 3 km od trasy Żnin-Janowiec Wlkp. Wokół zabudowań Domu rozciąga się park krajobrazowy o powierzchni 6 ha. Park porasta zróżnicowany drzewostan o przewadze drzew liściastych. Park przylega do jeziora tonowskiego. DPS składa się z kilku budynków połączonych w jeden kompleks. Jednym z nich jest XVIII-wieczny dworek. Zarówno dworek jak i park wpisane są do rejestru zabytków. Dobudowane do dworku obiekty mieszkalne zostały oddane do użytku w 1996 roku.

      Podstawowym celem działalności Domu Pomocy Społecznej w Tonowie jest zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, terapeutycznych, społecznych i religijnych  mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu. Dom przygotowany jest na przyjęcie 85 mieszkańców, mężczyzn i kobiet, posiada pokoje jedno, dwu i trzy osobowe.

      Funkcjonowanie Domu określają indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Zespół terapeutyczno - opiekuńczy wspólnie z Mieszkańcami opracowuje i realizuje indywidualne plany wsparcia. Na życie i funkcjonowanie Domu ma wpływ Samorząd Mieszkańców oraz Społeczność Terapeutyczna Domu. Realizację indywidualnych planów wsparcia koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Stąd wypływają gwarancje poczucia bezpieczeństwa i podmiotowego traktowania Mieszkańców. Dla podopiecznych przeznaczone są: gabinet pomocy doraźnej, nowocześnie wyposażone gabinety fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii, dwa gabinety terapii zajęciowej, kaplica, punkt biblioteczny z dostępem do prasa codziennej i kolorowej, kawiarnia oraz trzy sale dziennego pobytu. Przyległy park krajobrazowy zachęca do spacerów i obcowania z przyrodą, a także do odpoczynku w altanach ogrodowych i zacisznych zakątkach, gdzie można posłuchać śpiewu ptaków i obserwować przyrodę. Dom ma  własną kuchnię i stołówkę. Mieszkańcy mają możliwość indywidualnego korzystania z kuchenki pomocniczej. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, jest przyjazny osobom niepełnosprawnym i starszym. Funkcjonalne rozwiązania ułatwiają codzienne czynności podopiecznym o mniejszej sprawności fizycznej. Osoby odwiedzające naszych mieszkańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego. Dom dzięki swojemu położeniu  posiada niepowtarzalny i swoisty klimat.

        W polityce kadrowej kładziemy duży nacisk na kwalifikacje i predyspozycje całego personelu. Mieszkańcami opiekują się pracownicy z odpowiednimi kompetencjami w zakresie udzielania wsparcia i pomocy osobom przewlekle psychicznie chorym: lekarz rodzinny, psychiatra, lekarz specjalista rehabilitacji ruchowej, psycholog, pielęgniarki, opiekunowie, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta,  pracownicy socjalni, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, dietetyk, kapelan. Mieszkańcy są objęci specjalistyczną opieką lekarską , korzystają z wyjazdów do sanatoriów i dofinansowanych turnusów rehabilitacyjnych. Prawa i obowiązki mieszkańców określone są Regulaminem Mieszkańców DPS Tonowo.

Zarówno misję,  jak i cele Domu realizujemy poprzez zapewnienie:

1. miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble, sprzęty, pościel, bieliznę oraz środki do higieny osobistej;

2. pomoc w karmieniu, czynnościach higienicznych, ubieraniu wg potrzeb mieszkańca;

3. wyżywienia, w tym także dietetycznego według wskazań lekarskich;

4. opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;

5. leków i środkiów opatrunkowych według wskazań lekarzy;

6. terapii zajęciowej;

7. udziału w praktykach religijnych we własnej kaplicy;

8. rehabilitacji fizycznej i społecznej;

9. współpracy z rodzinami mieszkańców i środowiskiem zewnętrznym;

10. organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych.

 

     Dom jest placówką otwartą, współpracującą ze  środowiskiem lokalnym. Organizowane są integracyjne uroczystości okolicznościowe, imprezy rekreacyjno-rozrywkowe i wycieczki. Tradycją Domu są coroczne „Zjazdy Rodzin i Przyjaciół Domu”, a także „Powiatowy Przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej powiatu żnińskiego”. Do domu przychodzą mieszkańcy wsi na wspólne msze św. w kaplicy. Szczególnie dużo uwagi personel Domu przywiązuje do podtrzymania więzi i kontaktów rodzinnych pomiędzy Mieszkańcami i ich rodzinami. Nasz Dom bowiem to Dom, w którym dobrze i bezpiecznie żyje się jego Mieszkańcom.