Muzykoterapia

Muzykoterapia w naszym Domu
 

     Muzykoterapia ma wpływ na nasze samopoczucie i nastrój oraz pozwala na redukcję a nawet całkowite uwolnienie się od napięcia psychicznego. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii wyróżnia się podział na: muzykoterapię aktywną oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja. Już sam kontakt z muzyką, jej odtwarzanie lub tworzenie ma znaczący walor terapeutyczny. W zajęciach muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności, czy rodzaj zaburzeń.

Muzyka wpływa na:
·         samopoczucie człowieka
·         napięcie mięśni
·         układ krążenia (podwyższa lub obniża puls)
·         działa na układ pokarmowy i oddechowy
·         odpowiednio dobraną muzykę stosuje się w łagodzeniu bólu
·         oddziaływanie muzyką stosuje się w chorobach psychosomatycznych, a także w rehabilitacji narządów ruchu

Cele muzykoterapii:
·         uspokojenie, rozluźnienie
·         poznanie
·         zabawa
·         poznanie siebie nawzajem
·         kulturotwórcza
·         wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi

 Pierwsze zajęcia muzyko-terapeutyczne rozpoczęto w ramach pracy kulturalno-oświatowej we wrześniu 1997r. i w różnych formach trwają  do dnia dzisiejszego.Udział w zajęciach muzykoterapii odbywa się na zasadzie dobrowolności i dowolnego wyboru formy zajęć. Mieszkańcom Domu oferuje się następujące formy muzykoterapii:

 1. Muzykoterapia bierna: słuchanie muzyki, udział w zabawach tanecznych, wieczorkach i ogniskach integracyjnych
 2. Muzykoterapia czynna: uczestnictwo w Zespole Śpiewającym, występy wokalne, nauka piosenek, poznawanie instrumentów muzycznych, zgaduj zgadula typu – „jaka to melodia”
 3. Reprezentowanie Domu na zewnątrz:
 • na przeglądach i festiwalach dla osób niepełnosprawnych
 • Przegląd Zespołów Artystycznych DPS-ów w Janowcu Wlkp
 • udział w Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie
 • majowe spotkania i Matki w Górce Klasztornej
 • impreza „Andrzejki” w Barcinie
 • Wojewódzki Festiwal Zespołów DPS Więcbork
 • Festyn Osób Niepełnosprawnych MOPS w Janowcu Wlkp
 • coroczny bal karnawałowy ŚDS w Żninie
 • występy na lokalnych imprezach z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Walentynki, Powitanie wiosny itp.

Od pierwszych zajęć muzykoterapii mieszkańcy bardzo chętnie i licznie uczęszczali w spotkaniach. W tym też okresie - w roku 1998r. zupełnie samoistnie ukształtował się Zespół Śpiewaczy liczący 7-10 osób, który do dzisiaj reprezentuje nasz Dom.

W okresie letnim zajęcia prowadzone są w plenerze. Dla osób mających trudności w poruszaniu się  zajęcia typu biernego odbywają się w Sali dziennego pobytu lub w salach terapii zajęciowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w pracy terapeutycznej wykorzystuje się profesjonalny sprzęt: instrument klawiszy Yamaha, zestaw nagłaśniający, w tym komplet mikrofonów bezprzewodowych, akordeon oraz inne akcesoria muzyczne.