Rehabilitacja

      Aktywności fizyczna osób starszych jest niezmiernie ważna w opóźnianiu procesu starzenia. Uruchamiając aktywność fizyczną, a co za tym idzie pracę wszystkich narządów ciała, można liczyć na rozwój i kompensację sprawności.

     W naszej placówce aktywność ruchowa ma odzwierciedlenie w różnych formach terapii zajęciowej oraz w działaniach z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. Na przestrzeni lat dostosowaliśmy naszą ofertę zajęć usprawniających uwzględniając indywidualne i grupowe potrzeby mieszkańców. Dbając o wysoki standard naszych usług wyposażyliśmy nasze gabinety w sprzęt i urządzenia na bardzo dobrym poziomie. Zajęcia odbywają się codziennie i mają na celu poprawę zakresu ruchomości w stawach oraz utrzymanie i/lub wzmocnienie siły mięśniowej, podtrzymanie sprawności fizycznej pozwalającej na samoobsługę, osiągnięcie równowagi psychicznej dającej przyjemność i zadowolenie.

      Już w okresie adaptacyjnym, stawiamy na indywidualność mieszkańca, stosując zabiegi fizykoterapeutyczne, indywidualne zajęcia ruchowe oraz indywidualną terapię relaksacyjną. Zajęcia grupowe stanowią uzupełnienie terapii indywidualnej i są jedną z bardziej skutecznych  form podnoszenia aktywności fizycznej. Czynności te bez wątpienia przynoszą pozytywne efekty, powodując przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości bólowych, a co za tym idzie poprawę stanu psychicznego mieszkańca. Zajęcia grupowe pozwalają także na nawiązanie relacji z innymi mieszkańcami i powodują że mieszkaniec nie  skupia się tylko na sobie i swojej chorobie, a czynnie włącza się w życie domu. Ruchowe zajęcia grupowe nie tylko podnoszą sprawność fizyczną, ale również przyczyniają się do integracji grupy, pozwalają osobom nieśmiałym nawiązać znajomości z współmieszkańcami, uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka, są atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Wysiłek fizyczny jest również najlepszym środkiem przeciwdziałającym stanom depresyjnym. Podopieczni chętnie korzysta z takich form pomocy.

     Bardzo istotną rolę pełnią fizjoterapeuci, którzy nie tylko prowadzą ćwiczenia, ale w pewnym sensie są również psychologami, którzy potrafią odpowiednio zareagować na zmieniające się samopoczucie mieszkańca. Fizjoterapeuci wchodzą w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i uczestniczą w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Terapia ruchem jest preludium do udziału w różnych formach terapii zajęciowej i dowodem na to, że pobyt Domu Pomocy Społecznej może być odmiennym, ale pozytywnym okresem życia.

Na terenie naszej placówki do dyspozycji mieszkańców są trzy gabinety:

  • Gabinet kinezyterapii
  • Gabinet fizykoterapii
  • Gabinet hydroterapii

W gabinecie kinezyterapii prowadzimy:

•   ćwiczenia oddechowe,
​•   ćwiczenia bierne i czynno-bierne,
•   ćwiczenia wspomagane,
•   ćwiczenia czynne w odciążeniu,
•   ćwiczenia czynne wolne,
•   ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
•   ćwiczenia czynne oporowe,
•   ćwiczenia prowadzone,
•   ćwiczenia redresyjne,
•   ćwiczenia rozluźniające,
•   ćwiczenia manualne rąk,
•   ćwiczenia z laską gimnastyczną i przy drabinkach,
•   ćwiczenia na ergometrze,
•   ćwiczenia na rotorze KKG,
•   ćwiczenia na bieżni,
•   gry i zabawy ruchowa oraz gimnastyka poranna.

W gabinecie fizykoterapii na zlecenie lekarskie wykonywane są zabiegi:

•   terapia laserowa,
•   naświetlanie lampą sollux i bioptron,
•   terapia za pomocą ultradźwięków,
•   elektroterapia (diadynamik, jonoforeza, galwanizacja)
•   terapia polem magnetycznym,
•   okłady parafinowe,
•   fotele masujące i leżanka masująca.

W gabinecie hydroterapii wykonywane są:

•   masaż perełkowy całego ciała,
•   masaż wirowy kończyn górnych,
•   masaż wirowy kończyn dolnych,
•   masaż wirowy kręgosłupa,
•   masaż podwodny częściowy i całkowity.

Inne formy usprawniania mieszkańców:

      Uwzględniając indywidualne potrzeby naszych mieszkańców organizowane są wycieczki rowerowe (majówka, grzybobranie, Święto Pieczonego Ziemniaka). Co roku wyjeżdżamy również na zawody sportowe, które nieraz owocują osiągnięciami i nagrodami. Mieszkańcy biorą również udział w turnieju tenisa stołowego organizowanym na terenie naszego Domu.