28.12.2012 Pożegnanie Dyrektora Józefa Łukomskiego