04.02.2011 Spotkanie Osób Niepełnosprawnych w Gąsawie