21.09.2011 Turniej piłki nożnej i swięto pieczonego ziemniaka w Podobowicach