19.10.2010 IX Przegląd Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej Powiatu Żninskiego