22.10.2009 VIII Przeglad Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Spolecznej Powiatu Żninskiego