02.10.2009 Wizyta Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego